RIVER HOTEL

TÙNG DƯƠNG HOTEL

Tọa lạc trên đường Bắc Sơn, thành phố Thái Nguyên, Khách sạn Tùng Dương